Mở rộng (0)

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam Cập nhật lúc 22/09/2017
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9006/VPCP-CN gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Tờ trình số 176/TTr-BVHTTDL ngày 9/8/2017.

Chính sách - Quy Hoạch

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9006/VPCP-CN gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Tờ trình số 176/TTr-BVHTTDL ngày 9/8/2017.

Tính lãi suất ngân hàng

Tìm lãi suất ngân hàng
Ngân hàng
Kỳ hạn
Lãi suất
Tính lãi suất
Bảng này giúp bạn tính toán số tiền cần trả khi vay ngân hàng để mua nhà trả góp.
Số tiền vay (VND):
Số tiền không hợp lệ
Thời gian vay:
Thời gian không hợp lệ
Lãi suất:
%
Lãi suất không hợp lệ
Loại hình
Tin đã lưu