Mở rộng (0)

Luật Nhà ở (sửa đổi)

Luật Nhà ở quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Luật Nhà ở (sửa đổi) hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận và giới chuyên môn. Dưới đây là những phân tích, nhận định xoay quanh bộ Luật này.

Bộ Xây dựng trả lời về giá nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Bộ Xây dựng trả lời về giá nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước Thứ hai, 31/07/2017 | 08:03
Bộ Xây dựng vừa nhận được công văn số 7086/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng bảng giá đất năm 2014 đối với các trường hợp đã nộp đơn mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước từ ngày 22/4/2013 đến trước ngày 06/6/2013 theo đề nghị của UBND Tp.HCM (nêu tại công văn số 3802/UBND-ĐT ngày 20/6/2017).
Tin đã lưu