Mở rộng (0)

Nhà ở xã hội

Theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP: Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng được quy định tại Điều 53 và 54 Luật Nhà ở thuê hoặc thuê mua theo quy chế do Nhà nước quy định. Việc phát triển xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay đang là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội và là một trong những vấn đề trung tâm của thị trường BĐS.

34 dự án nhà ở xã hội đã và đang xây dựng tại Hà Nội

34 dự án nhà ở xã hội đã và đang xây dựng tại Hà Nội Thứ tư, 30/05/2018 | 07:18
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã thông báo đến các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố về tiêu chí, tiêu chuẩn với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật, thông tin về những dự án nhà ở xã hội đã và đang xây dựng trên địa bàn thành phố.
Tin đã lưu