Mở rộng (0)

Nhà ở xã hội

Theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP: Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng được quy định tại Điều 53 và 54 Luật Nhà ở thuê hoặc thuê mua theo quy chế do Nhà nước quy định. Việc phát triển xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay đang là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội và là một trong những vấn đề trung tâm của thị trường BĐS.

Đẩy mạnh giải ngân nhanh gói 1.000 tỷ hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Đẩy mạnh giải ngân nhanh gói 1.000 tỷ hỗ trợ mua nhà ở xã hội Thứ năm, 19/04/2018 | 01:00
Chính phủ vừa thông qua kế hoạch giải ngân gói hỗ trợ vay ưu đãi mua nhà ở xã hội và các thủ tục để thực hiện chương trình này đã hoàn tất.
Tin đã lưu