Mở rộng (0)

Nhà ở xã hội

Theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP: Nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho các đối tượng được quy định tại Điều 53 và 54 Luật Nhà ở thuê hoặc thuê mua theo quy chế do Nhà nước quy định. Việc phát triển xây dựng nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay đang là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội và là một trong những vấn đề trung tâm của thị trường BĐS.

Khánh Hòa: Người dân tụ tập đòi công ty Hoàng Quân giao nhà ở xã hội

Khánh Hòa: Người dân tụ tập đòi công ty Hoàng Quân giao nhà ở xã hội Thứ tư, 11/10/2017 | 11:49
Với nhiều lần quá hạn mà vẫn chưa có nhà ở, nhiều người dân mua nhà ở xã hội của công ty Địa ốc Hoàng Quân tại dự án HQC Nha Trang tiếp tục tập trung tại chi nhánh công ty để đòi giao căn hộ đã trả hết tiền.
Tin đã lưu