Mở rộng (0)

Thông tin quy hoạch

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam Thứ sáu, 22/09/2017 | 02:54
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9006/VPCP-CN gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Tờ trình số 176/TTr-BVHTTDL ngày 9/8/2017.
Tin đã lưu