Mở rộng (0)

Ủy quyền việc cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Ủy quyền việc cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai Cập nhật lúc 23/01/2017
Nghị định 01/2017 mới được ban hành quy định, đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể có thể cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho trường hợp đăng ký biến động.

Tư vấn luật

Ủy quyền việc cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Ủy quyền việc cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai

Nghị định 01/2017 mới được ban hành quy định, đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thì UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể có thể cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho trường hợp đăng ký biến động.

Tính lãi suất ngân hàng

Tìm lãi suất ngân hàng
Ngân hàng
Kỳ hạn
Lãi suất
Tính lãi suất
Bảng này giúp bạn tính toán số tiền cần trả khi vay ngân hàng để mua nhà trả góp.
Số tiền vay (VND):
Số tiền không hợp lệ
Thời gian vay:
Thời gian không hợp lệ
Lãi suất:
%
Lãi suất không hợp lệ
Loại hình
Tin đã lưu