Mở rộng (0)

Cộng dồn diện tích để xác định đất trong hạn mức có được không?

Thứ sáu, 24/05/2019 17:13

Hỏi: Tôi có sử dụng một thửa đất ở là tài sản thừa kế do cha mẹ để lại (chưa làm thủ tục nhận thừa kế). Thửa đất này thuộc địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ), đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2006 và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Năm 2018, tôi tiếp tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho một thửa đất nữa cũng do cha mẹ để. Mảnh đất này thuộc địa bàn một quận của TP. Hà Nội.

Xin hỏi, diện tích đất ở ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2006 và thửa đất nêu trên có được tính là một lần đã xác định diện tích trong hạn mức để thu tiền sử dụng đất không? Thửa đất thứ hai nêu trên sẽ được xác định diện tích đất ở trong hạn mức như thế nào và có được áp dụng nguyên tắc cộng diện tích theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính không?

(Trần Danh)

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế quyền sử dụng đất (sử dụng đất) mà không phải nộp tiền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nay được cấp đổi Giấy chứng nhận thì không được tính là 1 lần đã xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì:

“Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

... Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế”.

Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Chính phủ cũng nêu quy định:

“Điều 7. Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nay được cấp đổi Giấy chứng nhận thì không được tính là một lần đã xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Ví dụ 3:

Năm 2012, ông A được bố mẹ thừa kế cho một thửa đất 250 m2, đã được cấp Giấy chứng nhận và nộp đủ tiền sử dụng đất nên ông A chỉ làm thủ tục chuyển tên trên Giấy chứng nhận mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, ông A chưa được xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất nào.

Năm 2015, ông A làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với 200 m2 đất nông nghiệp, có nguồn gốc được Nhà nước giao đất năm 2004 theo quy định của pháp luật về đất đai sang đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì ông A được xác định diện tích đất trong hạn mức để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất trên”.

Ông Danh có thể đối chiếu với các quy định trên để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Bộ Tài chính

(Theo Chinhphu.vn)
 
Facebook
Google

Phong thủy theo tuổi

Xem hướng nhà
Xem tuổi xây dựng
Năm sinh của gia chủ
Năm sinh không hợp lệ
Giới tính
Hướng nhà

Tính lãi suất ngân hàng

Tìm lãi suất ngân hàng
Ngân hàng
Kỳ hạn
Lãi suất
Tính lãi suất
Bảng này giúp bạn tính toán số tiền cần trả khi vay ngân hàng để mua nhà trả góp.
Số tiền vay (VND):
Số tiền không hợp lệ
Thời gian vay:
Thời gian không hợp lệ
Lãi suất:
%
Lãi suất không hợp lệ
Loại hình
Tin đã lưu